0892 29 97 72 0886 75 05 59info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Комисия по професионална етика:

Председател:

Даниела Манова – рехабилитатор

 

Членове:

Емилия Баракова – кинезитерапевт

Михаела Мирева – рехабилитатор