0892 29 97 72 0886 75 05 59info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Предстоящи курсове 2022

Асоциацията на Физиотерапевтите в България организира следните курсове за 2022 година:

Март 2022

Дата на провеждане:

26-27.Март.2022 (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

За записване 0895449990, martin@eremiev.com – Доц. Мартин Еремиев

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг - Долен квадрант

 

Цена за редовни членове: 270лв.
Цена за специалисти – не членове: 300 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е 250 лева
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за горен квадрант

Май 2022

Дата на провеждане:

7-8.Май.2022 г. (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

За записване 0895449990, martin@eremiev.com

Доц. Мартин Еремиев

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг: Горен квадрант

 

Цена за редовни членове: 270лв.
Цена за специалисти – не членове: 300 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е 250 лева
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за долен квадрант

Юни 2022

Дата на провеждане:

24-28.Юни.2022 г. (5 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис,доктор.
 • доц. Мартин Еремиев, доктор.

За записване 0895449990, martin@eremiev.com

Доц. Мартин Еремиев

ТЕМА НА КУРСА:

PNF - A

 

 

Цена за редовни членове: 750 лв. (за ниво).
Цена за специалисти – не членове: 820 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс

Юли 2022

Дата на провеждане:

 13-15.Юли.2022 г. (3 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

За записване 0895449990, martin@eremiev.com

доц. Мартин Еремиев

ТЕМА НА КУРСА:

Мълиган - горен квадрант

Цена за редовни членове на АФБ: 600 лв.

 

Цена за специалисти – не членове: 660 лв.

 

Допускат се студенти от 3 и 4 курс.

Юли 2022

Дата на провеждане:

 24-25.Юли.2021 г. (2 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

За записване 0895449990, martin@eremiev.com

Доц. Мартин Еремиев

 

ТЕМА на курса:

Класически тейпинг

Цена за редовни членове на АФБ: 270 лв.

Цена за специалисти – не членове: 300 лв.

Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е 250 лева. 

Октомври 2022

Дата на провеждане:

 28-30.Октомври.2022 г. (3 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

За записване 0895449990, martin@eremiev.com

доц. Мартин Еремиев

ТЕМА НА КУРСА:

Мълиган - долен квадрант

Цена за редовни членове на АФБ: 600 лв.

 

Цена за специалисти – не членове: 660 лв.

 

Допускат се студенти от 3 и 4 курс.

 
 
 

Ноември 2022

Дата на провеждане:

12-13.Ноември.2022 (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

За записване 0895449990, martin@eremiev.com – Доц. Мартин Еремиев

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг - Долен квадрант

 

Цена за редовни членове: 270лв.
Цена за специалисти – не членове: 300 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е 250 лева
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за горен квадрант

Ноември 2022

Дата на провеждане:

 26-27.Ноември.2022 г. (2 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор26

ТЕМА НА КУРСА:

Mulligan concept - refresh course- Опреснителен курс за участници, покрили всички нива на концепцията(и курс за подготовка за изпит за получаване на международен сертификат за мануален терапевт в Мълиган концепция).

За записване 0895449990, martin@eremiev.com

Доц. Мартин Еремиев

цена на курса: 270 лв.

декември 2022

Дата на провеждане:

 9-13.Декември.2022 г. (5 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • доц. Мартин Еремиев, доктор.

 

За записване 0895449990, martin@eremiev.com

Доц. Мартин Еремиев

ТЕМА НА КУРСА:

PNF Advanced

Цена за редовни членове на АФБ: 780 лв.

Цена за специалисти – не членове: 840 лв.

– В курса могат да се включат само участници, които успешно са завършили курсове PNF А и PNF Б.

 

 

 

декември 2022

Дата на провеждане:

17-18.Декември.2022 г. (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

За записване 0895449990, martin@eremiev.com

Доц. Мартин Еремиев

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг: Горен квадрант

 

Цена за редовни членове: 270лв.
Цена за специалисти – не членове: 300 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е 250 лева
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за долен квадрант