0892 29 97 72 0886 75 05 59info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Предстоящи курсове 2020

Асоциацията на Физиотерапевтите в България организира следните курсове за 2020 година:

март 2020

Дата на провеждане:

 6-8.Март.2020 г. (3 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

 • Атанасиус Адамидис, доктор

ТЕМА НА КУРСА:

Mulligan Б - долен квадрант

Срок за записване:

до 20.12.2019

на тел: 0895449990

Мартин Еремиев

цена на курса: 500 лв.

май 2020

Дата на провеждане:

30-31.Май.2020 (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

 

Курсът ще бъде проведен, прилагайки противоепидемичните мерки:

– разполагане на работните маси и кушетки, по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях;

– всички участници трябва да са с поставена защитна маска за лицето;

– повърхностите на масите, кушетките и столовете ще се почистват и дезинфекцират регулярно в хода на работата;

– диспенсери с дезинфектант за ползване от участниците в курса, ще бъдат поставени на видни и достъпни места.

тема на курса

Класически спортен тейпинг

Срок за записване:

 до 25.05.2020г. 

на тел: 0895449990

Мартин Еремиев

цена на курса: 250 лв

юни 2020

Дата на провеждане:

 5-9.Юни.2020 г. (5 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

 • Атанасиус Адамидис,PhD-Гърция
 • доц. Мартин Еремиев, PhD

ТЕМА НА КУРСА:

PNF - I част (A)

Срок за записване:

до 20.03.2020

на тел: 0895449990

Мартин Еремиев

цена на курса: 720 лв.

Юли 2020

Дата на провеждане:

4-5.Юли.2020 (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг: Курс А долен квадрант

Срок за записване:

 до 01.03.2019г. 

на тел: 0895449990

Мартин Еремиев

цена на курса: 250 лв

септември 2020

Дата на провеждане:

 18-20.Септември.2020 г. (3 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

 • Атанасиус Адамидис, доктор
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

ТЕМА НА КУРСА:

Mulligan А-горен квадрант

Срок за записване:

до 20.03.2020

на тел: 0895449990

Мартин Еремиев

цена на курса: 500 лв.

октомври 2020

BSPTS Концепцията на Риго БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПИТЕ НА К. ШРОТ ЦЯЛОСТНА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СКОЛИОЗА

Дата на провеждане:

16-18.Октомври.2020 (2 дни) от 9:00 до 17:00.

Адрес: Гръбначно-възстановителен център Спорт и здраве.
Гр. София. Бул. П. Ю. Тодоров блок 5

Лектори

 • Борислав Чонгов, международен инструктор на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School

тема на курса

„Основни познания за сколиозата и други деформации на гръбначния стълб“

Срок за записване:

 до 01.10.2020г. 

на тел: 0884 71 78 88

 

Редовна цена на курса: 410 лв

октомври 2020

Дата на провеждане:

31 Октомври – 1 Ноември.2020 (2 дни) от 9:00 до 17:00.

Адрес: Хотел Сити Авеню, гр. София

Лектори

 • Веселин Пенков

тема на курса

Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта

Срок за записване:

 до 05.10.2020г. 

на тел: 0884 71 78 88

 

Редовна цена на курса: 270 лв (240 лева за студенти и членове на АФБ)

ноември 2020

Дата на провеждане:

28-29.Ноември.2020 (2 дни) от 8:30 до 18:00.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг: Горен квадрант

Срок за записване:

 до 01.03.2020г. 

на тел: 0895449990

Мартин Еремиев

цена на курса: 250 лв

декември 2020

BSPTS Концепцията на Риго БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПИТЕ НА К. ШРОТ ЦЯЛОСТНА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СКОЛИОЗА

Дата на провеждане:

30.Ноември-05.Декември.2020г. от 9:00 до 17:00

Адрес: Гръбначно-възстановителен център Спорт и здраве.
Гр. София. Бул. П. Ю. Тодоров блок 5

Лектор

 • Борислав Чонгов, международен инструктор на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School

ТЕМА НА КУРСА:

„Основни принципи на BSPTS – концепцията на Риго. Специфични принципи на корекция. Предварително определени стратегии за корекция според класификацията на Риго. Основни облекчени изходни позиции. Интеграция в обременени позиции.“

Срок за записане:

1.11.2020

На тел: 0884 71 78 88

цена на курса: 1525 лв. за членове на афб

декември 2020

Дата на провеждане:

 12-13 или 19-20.Декември.2020 г. (2 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

 • Атанасиус Адамидис, доктор
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

ТЕМА НА КУРСА:

Mulligan concept - refresh course- Опреснителен курс за участници, покрили всички нива на концепцията(и курс за подготовка за изпит за получаване на международен сертификат за мануален терапевт в Мълиган концепция).

Срок за записване:

до 20.10.2020

на тел: 0895449990

Мартин Еремиев

цена на курса: 250 лв.

декември 2020

Дата на провеждане:

 18-20.Декември.2020 г. (3 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

 • Атанасиус Адамидис, доктор
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

ТЕМА НА КУРСА:

Мълиган - долен квадрант.

Срок за записване:

до 20.11.2020

на тел: 0895449990

Мартин Еремиев

цена на курса: 500 лв.