0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

За подаване на статии за рецензия и публикуване: Journal@bgapt.org