0892 29 97 72 0886 75 05 59info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Съпредседатели:

Доц. Любомира Саздова, доктор – кинезитерапевт

Христо Христов – рехабилитатор

Главен секретар:

Борислав Чонгов – кинезитерапевт

Секретар:

Боян Гицов – рехабилитатор

Членове на управителният съвет:

Проф. Гергана Ненова, доктор – кинезитерапевт

Доц. Даниела Попова, доктор – кинезитерапевт

Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор – кинезитерапевт

Доц. Давид Кънчев, доктор – кинезитерапевт

Весела Димитрова – кинезитерапевт

Цветемила Янинска – рехабилитатор

Бойка Анастасова – рехабилитатор

Йордан Георгиев – рехабилитатор

Петър Казаков – рехабилитатор