0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Условия за членство в АФБ

– Копие от диплома за завършено образование

– Служебна бележка за упражняване на професията или копие от трудов договор (не е задължително)

– Две снимки

 Членският внос е 60 лева на година (60 евро за работещи в чужбина), като може да бъде преведен и по банков път (в основанието за плащане напишете членски внос за съответната година/и и регистрационен номер).

Документите заедно с попълненото заявление за членство и подписано съгласие за обработка на лични данни изпращайте на адрес: София, 1000, ул.   Гургулят 1, до Асоциацията на Физиотерапевтите в България или на email: info.bgapt@gmail.com ; info@bgapt.org

Всички банкови такси се поемат от вносителя !

IBAN:  BG43UBBS78201016862700

SWIFT: UBBSBGSF