0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

АСОЦИАЦИЯ НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

BULGARIAN ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPISTS

Управителният съвет на Асоциацията на Физиотерапевтите в България, ПРИЗОВАВА своите членове и приканваме всички представители на нашата професия, студенти, преподаватели, пациенти и пациентски организации, всички, които припознават нашата кауза на граждански протест НА 11.09.19.г. ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ от 15.00ч., и в подкрепа на медицинските специалисти дотогава, докато не бъдат изпълнени разпоредбите на националното законодателство, а именно: ЛЕГИТИМНОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪСЛОВИЯ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО !

Асоциацията на физиотерапевтите в България подкрепя исканията на медицинските специалисти, ясно заявени още на първия протест на 01.03.19 г., а именно: 


1. Приемане на Закона за съсловните организации на регулираните професии в здравеопазването – всяко съсловие от медицинските специалисти, упражняващи регулирани професии в здравеопазването, трябва да може само да участва в изготвянето на своите стандарти, да извършва адекватно обучение на своето съсловие, да контролира ефективността на извършваната дейност, да договаря условията си на труд. 


2. Нека спрем порочната търговска практика в общински и държавни лечебни заведения. 


3. Нека подсигурим достойно заплащане на медицинските специалисти във всяка точка на България – две минимални работни заплати. Нека запазим добрите и млади специалисти в родината ни и така да подсигурим здравеопазването чрез запазването на всяка лечебна структура.


4. Допълнителните възнаграждения да бъдат обвързани с натовареността на специалистите. 


5. Нека всяка регулирана професия има своите стандарти. Без стандарти, няма качествено здравеопазване.


6. Достойно почасово заплащане на нощния труд на всеки медицински специалист. Допълнително заплащане за работа в Спешното и ОАИЛ. Класът прослужено време да бъде 1.2% на година. 


7. Колективният трудов договор трябва да бъде задължителен за всички структури в България.


8. Да се регламентира правото на частна практика на регулираните професии в здравеопазването.


9. Да се направи промяна в категорията труд за всички медицински специалисти, които работят в условия с висок риск.

Медицинските специалисти, членуващи в БАПЗГ, имат нужда от реформа, която да гарантира защитата на всяко отделно съсловие!

Ние, физиотерапевтите ще отстояваме правото си за:

– Приемане на Закона за съсловната организация на физиотерапевтите в България
– Остойностяване на процедурите по физиотерапия.
– Едно наименование на професията – физиотерапевт.
– Едно професионално направление за специалистите физиотерапевти.
– Регулиране на професията – Физиотерапия. 
– Приемане на единни държавни изисквания за физиотерапия. 
– Приемане на стандарт по физиотерапия
– Право на частна практика.

Нека всички заявим ясната си позиция! 

Силата на нашите действия е в правотата и истиността! Ние искаме да останем и работим тук, в България, да се грижим за здравето на нашите деца и родители.
Не чакайте някой да го направи вместо вас. Това е наша грижа и отговорността също е наша!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!

Желаещите да участват в събитието, които не могат да си осигурят личен превоз, могат да очакват съдействие и да осъществят контакт на тел: 0887620143