0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Цялото предложение отправено към Министъра на Здравеопазването г-н Кирил Анание, можете да прочетете ТУК