0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги, членове на АФБ,

  • Между 24 и 27 септември 2020 г. в Атина, Гърция ще се проведе Световен конгрес по спортна медицина. Повече информация можете да намерите на посочения линк:

http://r.newsletters.globalevents.gr/mk/mr/t7Ak0pMgc7wzdb1Sjm898e6MrWJNvnuT84FzhB_u1Ap2YzRTTOnp4oN9ly6_-w7AvO0XqvEPYGI48tJchAsJcIyf3oiOZ2hDGgp8qzZ69UCm_OlvBor8Ujw

  •  В периода 11-12 септември, 2020 г. ще се проведе 5-ти конгрес на Европейския регион на Световната Конфедерация по Физикална Терапия. Резюмета се приемат до 01.02.2020 г. Повече информация можете да намерите на посочения линк:

https://www.erwcpt.eu/events_and_news/ER-WCPT_congresses/53-5th%20European%20Congres