0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Женева, Швейцария, 4 март 2020 г. (оригиналният текст можете да откриете ТУК)

Световният алианс на здравните професионалисти (World Health Professions Alliance WHPA), представляващ 31 милиона здравни специалисти, е солидарен с всички здравни работници по целия свят, които са на първа линия в борбата за овладяване на сегашната коронавирусна епидемия.

По целия свят медицински сестри, фармацевти, физиотерапевти, зъболекари и лекари съсредоточават усилията си върху предотвратяването, диагностицирането и лечението на пациенти с Covid-19.

Те са изложени на риск докато се борят в защита на обществото, често без необходимите лични предпазни средства, които да осигурят изпълнението на жизнено важните им задължения.

Световният Алианс призовава правителствата, здравните власти и организации да подкрепят здравните работници на първа линия по всякакъв начин, но особено чрез доставката на необходимите лични предпазни средства.
Те трябва също така да гарантират, че служителите получават адекватни почивки, за да могат да продължат работа в условия, които биха могли да имат дългосрочен характер.

Д-р Отмар Клойбер, председател на Световния алианс на здравните професионалисти и генерален секретар на Световната медицинска асоциация, заяви: „Тъжно е, че сестри и лекари са починали по време на тази криза, а вероятно ще има и други случаи. Смъртните случаи, вероятно биха могли да бъдат избегнати с по-добра подготовка за спешни ситуации. Тази криза трябва да бъде призив към политиците и обществеността да се направи необходимата инвестиция за постигане на готовност при спешни ситуации и да се осигурят доставките на лекарствени и други препарати. “

Главният изпълнителен директор на Международният съвет на медицинските сестри Хауърд Катън казва: „Призоваваме правителствата да увеличат максимално подкрепата за медицински сестри и другите здравни специалисти, които са на първа линия в борбата срещу коронавируса, както по отношение на осигуряването на необходимата защитна екипировка, така и на признаването на психологическия натиск, на който са подложени. 

Важно е в решенията на здравните власти за опазване на личното и обществено здраве и превенция на разпространението на 2019-nCoV, да се включват опита и лидерските умения на медицинските сестри. Съветите на медицинските сестри, въз основа на техните наблюдения от първа линия, са безценни, както видяхме при предишни епидемии. “

Изпълнителният директор на Международната фармацевтична федерация д-р Катрин Дъган заявява: „Фармацевтите и работещите в обществените, болничните аптеки и клиничните лаборатории, предотвратяват разпространението на коронавируса, съветват обществеността и подкрепят ефективното управление на инфекцията от системите на здравеопазването. Тъй като аптеките често са първата точка за контакт със здравната система, призоваваме правителствата да ги подкрепят в тези роли и да разчитат на фармацевтите в световен мащаб като ключови партньори в глобалните усилия за овладяване на огнището. 

Световен алианс на здравните професии (WHPA)

Световният алианс на здравните професии – САЗП (World Health Professions Alliance WHPA http://www.whpa.org/) е уникален съюз на Международния съвет на медицинските сестри (International Council of Nurses ICN), Международната фармацевтична федерация (International Pharmaceutical Federation FIP), Световната конфедерация по физикална терапия (World Confederation for Physical Therapy WCPT), Световната стоматологична федерация (World Dental Federation FDI) и Световната медицинска асоциация (World Medical Association WMA). САЗП се занимава с глобалните здравни проблеми, като се стреми да помогне за осигуряването на икономически ефективни и качествени здравни грижи по целия свят. Заедно с партньорите на САЗП включва повече от 600 национални организации-членове, което е от особена важност за глобалния достъп до здравни специалисти в рамките на петте дисциплини. 

Международният съвет на медицинските сестри ( https://www.icn.ch/ ) е федерация от национални асоциации на медицински сестри, представляваща повече от 13 милиона медицински сестри, работещи по целия свят.

Международната фармацевтична федерация (https://www.fip.org/) е глобалната федерация на националните асоциации на фармацевти и фармацевтични учени, представляващи повече от три милиона фармацевти в целия свят.

Световната стоматологична федерация (https://www.fdiworlddental.org/) е федерация от приблизително 200 национални дентални асоциации и специализирани групи, представляващи повече от един милион зъболекари по света.

Световната медицинска асоциация (https://www.wma.net/) е световната федерация на националните медицински асоциации от цял свят, пряко и косвено представяща мненията на повече от девет милиона лекари в над 106 държави.

Световната конфедерация по физикална терапия (www.wcpt.org), световният глас на физиотерапевтите, има 121 национални организации-членове, представляващи над 625 000 членове на професията.