0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,

АФБ изказва благодарност на всички колеги и доброволци, включили се в инициативите в борбата с COVID-19. Подкрепа заслужават и всички колеги, изпълняващи служебните си задължения на първа линия в извънредната епидемиологична обстановка.

Световната конфедерация по физикална терапия (WCPT) изказва също своята загриженост и готовност за подкрепа към физиотерапевтите от цял свят. Предоставяме на вашето внимание клинично ръководство, разработено от експерти и клиницисти в областта на интензивното лечение и кардиореспираторната физиотерапия (Thomas P, Baldwin C, Bissett B, Boden I, Gosselink R, GrangerCL, Hodgson CL, Jones AYM, Kho ME, Moses R, Ntoumenopoulos G, Parry SM, Patman S, van der Lee L (2020): Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting. Recommendations to guide clinical practice.Version 1.0, published 23 March 2020. Journal of Physiotherapy.). Ръководството дава информация за възможностите на физиотерапевтичните средства при възрастни пациенти с COVID-19 и нужда от интензивни грижи, като е съобразено с насоките на Световната здравна организация и съществуващите медицински указания.

 

Изпитанията пред които сме изправени и особеностите на ситуацията налагат ограничаване на възможностите за упражняване на професията ни, като същевременно нашите пациенти имат нужда нас. Новите обстоятелства налагат необходимост от адаптивност, за да сме в тяхна помощ, включително и дистанционно предоставяне на услуги. За да се улесни този процес ви предоставяме информация, която би могла да подобри възможностите за дигитална физиотерапия. 

Екипът колеги от Физиопедия предоставят информация и свободни онлайн курсове относно усложненията от COVID-19 и възможностите на дихателната физиотерапия.

В допълнение всеки желаещ за личен контакт с пациентите си би могъл да използва приложения или софтуер за чат или видеовръзка като: Skype, Watsup, Viber, Facebook Messenger, Telegram и много други. Приложенията позволяват да се свържете и с повече от един потребител. Възможности за презентации и дистанционни обучения позволяват и каналите за видеосподеляне: YouTube, Vbox7 и много други. Facebook и YouTube позволяват също и Live Streeming. Съществуват и многобройни Мeeting платформи за провеждане на събития онлайн Zoom.

Дистанционни услуги могат да се предоставят и чрез български специализирани сайтове, като например playreha.com