0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви представим лекторите, които ще бъдат наши гости и ще ни представят своето виждане за „Интердисциплинарен подход и съвременни тенденции в практиката“.

Радваме се, че наши гости ще бъдат водещи лекари, учени и специалисти, с които ще можем да обменим ценен опит и знания. 

Можете да заявите участие с късна такса до 20 октомври на следния линк:

https://www.cic.bg/uploads/25b5c597ad5677e488722bc8012812e0616ac06f.pdf