0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ) ще вземе участие в Европейско първенство по художествена гимнастика 9-13 юни 2021 година в град Варна.

Тренировъчен ден 8 юни. Самото състезание ще се осъществи от 9 до 13 юни в „Двореца на спорта“, гр. Варна. Осигуряването ще се осъществява на смени – по един или двама физиотерапевти на специално оборудвано за целта място.

Нощувки на доброволците няма да се осигуряват. За предпочитане е физиотерапевтите да бъдат от региона близо до град Варна.

Формата за участие в предстоящите събития е приложена най-отдолу в страницата

В случай на затруднения при попълване на онлайн регистрационната форма, моля свържете се с нас на тел. 0888608654 същата може да бъде попълнена и в Word  формат и изпратена чрез Viber или WhatsApp на посочения мобилен номер или на електронната ни поща west.bgapt@gmail.com

Срок за подаване на регистрационните форми – 28 май 2021 г. 23:59 ч.

С оглед оптимизиране на работата и предварително планиране на ангажиментите ще бъде изготвен предварителен график по дни и часове.

За осигуряване дейността на физиотерапевтите в планираните събития ще бъдат осигурени тейпове, мазила/ унгвенти и др.

Приоритет при кандидатстването за доброволци физиотерапевти е владеенето на една или комбинация от техники: кинезиологичен и/или атлетик тейп техники; IASTM (Ергон) техники; спортна физиотерапия; мекотъканни мобилизации; PNF; спортен масаж.

При желание за участие от страна на студенти, те ще бъдат включени в екип с дипломиран физиотерапевт.

Целта на участието е популяризиране дейността и квалификационните умения на физиотерапевтите след широката общественост.

Вашето участие е важно за издигане имиджа и авторитета на нашата професия!

Регистрацията ще затвори на 26 март 23:59 часа. Данните попълнени в тази регистрационна форма ще бъдат използвани единствено за целите на това спортно събитие.

Задължително е и попълването на официалната регистрационна форма за доброволци към европейското първенство на следният линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe684X0OdmCMCCBP2KIylU-Z_Nr1mhckvHT3T4zBCshbJ3Xpw/viewform