0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Международен турнир и Световна купа по художествена гимнастика  2022 година, София

          Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ) и Българска Организация по Спортна Физиотерапия (БОСФТ) ще вземат участие в Международен турнир по художествена гимнастика (1-3 април 2022), зала София и Световна купа по художествена гимнастика (8-10 април 2022), зала Арена Армеец.

Осигуряването ще се осъществява на смени – по един или двама физиотерапевти на специално оборудвано за целта място. С оглед оптимизиране на работата и предварително планиране на ангажиментите ще бъде изготвен предварителен график по дни и часове.

За осигуряване дейността на физиотерапевтите в планираните събития ще бъде осигурена:

  1. Високотехнологична физиотерапевтична апаратура на Hiperice и Compex от Алнед медикал.
  2. Перскиндол от Кенди фарма
  3. Кинезиологичен и атлетик тейп от Thera-band и Cramer.

Приоритет при кандидатстването за доброволци физиотерапевти е владеенето на една или комбинация от техники: кинезиологичен и/или атлетик тейп техники; IASTM (Ергон) техники; спортна физиотерапия; мекотъканни мобилизации; PNF; спортен масаж.

При желание за участие от страна на студенти, те ще бъдат включени в екип с дипломиран физиотерапевт.

Формата за участие в предстоящите събития е приложена отдолу

Регистрацията ще затвори на 26 март 23:59 часа. Данните попълнени в тази регистрационна форма ще бъдат използвани единствено за целите на това спортно събитие.

В случай на затруднения при попълване на онлайн регистрационната форма, моля свържете се с нас на тел. 0888608654 същата може да бъде попълнена и в Word  формат и изпратена чрез Viber или WhatsApp на посочения мобилен номер или на електронната ни поща west.bgapt@gmail.com

Целта на участието е популяризиране дейността и квалификационните умения на физиотерапевтите след широката общественост.

Вашето участие е важно за издигане имиджа и авторитета на нашата професия!