0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме за едно доста значимо предстоящо научно събитие – ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕРТЕБРОЛОГИЯ, която ще се проведе от

26-ти до 28-ми януари 2024 г., в  хотел „АТМОСФЕРА“, Павел Баня.

Въпреки напредналото си еволюционно развитие, гръбначният стълб на човека си остава все още филогенетично твърде неспокойна зона. Творецът, Великият архитект на Вселената, вертикализирал гръбначния стълб, го е създал да търпи динамични, а не статични натоварвания, което обуславя двойноесобразната му форма. Хиподинамията в съвременния бит и неестествените условия на обездвижване с часове в принудителна работна поза, все по-голямата автоматизация, компютъризация и усъвършенстване на технологичните процеси, се отразява отрицателно върху гръбначния стълб и поставя Homo Sapiens в своеобразен „еволюционен стрес“. За гръбначния стълб и неговите заболявания е писано много, но различните медицински специалности разглеждат заболяванията му по-различен начин – чрез характерните си специфични методологии и практика.

Все по-нарастващата честота на вертеброгенните заболявания в нашето съвремие ни накара да се опитаме да съберем в ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕРТЕБРОЛОГИЯ широк кръг медицински специалисти в страната – физиотерапевти, невролози, неврохирурзи, ортопеди, ревматолози, специалисти по образна диагностика, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри и др., за да обменим и обобщим знанията си от различните медицински дисциплини, които са ни необходими в ежедневната лечебна дейност.

На конференцията са поканени членовете на следните партньорски научни дружества и асоциации:

  • Българска ортопедична и травматологична асоциация;
  • Българската асоциация на спиналните хирурзи;
  • Българско дружество по главоболие и болка;
  • Българско дружество по неврология
  • Българско дружество по неврохирургия;
  • Българско дружество по ревматология;
  • Българска асоциация по радиология;

 

ВАЖНИ ДАТИ:

 -Ранна  регистрация на делегати  в  Конференцията  –  до 8-ми януари 2024 г.

 -Изпращане на  заглавия и  абстракти  за  доклади  и  постери –  до 12 януари 2024 г.

 -Късна  регистрация на делегати  в  Конференцията  – от 9 до 25 януари 2024 г.

– Изпращане на  потвърждение към  лекторите за одобрени  доклади  и постери – До 19 януари 2024 г.

 

ТЕМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: „ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ“

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

-ДИАГНОСТИКА

– КОНСЕРВАТИВНА ТЕРАПИЯ

– ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

– ФИЗИОТЕРАПИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ

– ПРОФИЛАКТИКА

Пълната информация за делегати – ще откриете в сайта на Конференцията, раздел ИНФОРМАЦИЯ. За улеснение Ви изпращаме линк – https://vertconf.com/attenders-info.html

За да заявите своето участие като делегат, посетете сайта на конференцията, моля използвайте този линкhttps://vertconf.com/registration.htm

Повече информация ще откриете на официалния сайт на Конференцията – www.vertconf.com