0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com
Уважаеми колеги, 
 
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Конференция на тема „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ПРИ ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ“, организирана от Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. 
Конференцията ще се проведе от 7 до 9 юни 2024 г. в парк хотел Кюстендил, гр. Кюстендил.
По време на конференцията ще се сподели клиничен опит на специалисти от различни направления – лекари по физикална и рехабилитационна медицина,лекари по спортна медицина, невролози, неврохирурзи, ортопеди, ревматолози, психолози, специалисти по репродуктивно здраве,физиотерапевти (кинезитерапевти, рехабилитатори), медицински сестри и други,  относно нови терапевтични методики, с цел подобряване на терапевтичната ефективност от провеждането на лечение при пациенти с двигателни нарушения.  
 
На конференцията са поканени членовете на следните партньорски Научни Дружества и Асоциации:
–        Българска ортопедична и травматологична асоциация 
–        Българската асоциация на спиналните хирурзи
–        Българско дружество по неврология
–        Българско дружество по главоболие и болка
–        Българско дружество по неврохирургия
–        Българско дружество по ревматология
–        Българско дружество по ендокринология
–        Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
 
ТЕМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
 
„ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА  (ФРМПРИ ДВИГАТЕЛНИ 
НАРУШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ“
НАПРАВЛЕНИЯ:
 
–        ФРМ при неврологични, неврохирургични и психиатрични заболявания
–        ФРМ при ортопедични заболявания
–        ФРМ при ревматологични заболявания
–        ФРМ при нефрологични и урологични заболявания
–        ФРМ при обменно ендокринни заболявания
–        ФРМ при термични травми
–        ФРМ при репродуктивно здраве
–        ФРМ при лицево-челюстни травми
–        Балнеолечение и профилиране на курортите
 
ВАЖНИ ДАТИ:
*Ранна регистрация на делегати в Конференцията – до 12 май 2024 г.

*Късна регистрация на делегати в Конференцията – от 12 май до 4 юни 2024 г. 
 
*Изпращане на заглавия на доклади и постери за изготвяне на научната програма 
– до 19 април 2024 г.
 
*Изпращане на резюмета на доклади и постери, преведени и на английски език – 

до 10 май 2024 г.

*Изпращане на потвърждение към лекторите за одобрени доклади и постери 

– до 17 май 2024 г. 

*Вечеря „Добре дошли“ – 7.06.2024 г., 20:00 ч. 

*Гала вечеря – 8.06.2024 г., 20:00 ч.

 
Пълната информация за делегати – ще откриете в сайта на Конференцията, раздел ИНФОРМАЦИЯ –  https://rehabconf.com/attenders-info.html