0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com
Ниво 2: 8 – 10 септември 2024 г.
 
Място на провеждане: хотел Йегерхоф, Пловдив
 
Лектор: доктор Микеле Романо, директор на ISICO
НИВО 2 – 795 лв
 
Курсът се провежда на английски език с превод на български език.
SEAS е акроним на Scientific Exercises Approach to Scoliosis и означава Научен подход за упражнения при сколиоза.
SEAS е разработен в Италия от Istituto Scientifico Italiano Colonna vertebrale (ISICO) през 2006 г.
 
Краен срок за заплащане: 15 юли 2024г.