0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,

          Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ) и Българска Организация по Спортна Кинезитерапия (БОСФТ) ще вземат участие в Първото издание на L’Etape България от Tour de France, гр. Велинград.

Събитието ще се проведе в град Велинград. Доброволците трябва да бъдат на старт-финала на състезанието в 8:00 часа. Транспортните разходи са за сметка на участниците. Всеки от доброволците ще получи сувенири от състезанието.  Състезанието се очаква да продължи до към 16:00 часа.

За повече информация:

https://bulgaria.letapebytourdefrance.com/route/0

За осигуряване дейността на физиотерапевтите в планираните събития ще бъде осигурена:

  1. Високотехнологична физиотерапевтична апаратура на Hiperice и Compex от Алнед медикал.
  2. Перскиндол от Кенди фарма
  3. Кинезиологичен и атлетик тейп от Thera-band и Cramer.

Приоритет при кандидатстването за доброволци физиотерапевти е владеенето на една или комбинация от техники: кинезиологичен и/или атлетик тейп техники; IASTM (Ергон) техники; спортна физиотерапия; мекотъканни мобилизации; PNF; спортен масаж.

При желание за участие от страна на студенти, те ще бъдат включени в екип с дипломиран физиотерапевт.

Използвайте формата за участие под текста

В случай на затруднения при попълване на онлайн регистрационната форма, моля свържете се с нас на тел. 0878769993

Целта на участието е популяризиране дейността и квалификационните умения на физиотерапевтите след широката общественост.

Вашето участие е важно за издигане имиджа и авторитета на нашата професия!

 

Може да се регистрирате до 18 юли 2024 г. до 23:59 часа.

Регистрационна форма

Второ издание на L'Etape България от Tour de France 2024 година, Велинград
за участие, като доброволец от страна на: Асоциацията на Физиотерапевтите в България (АФБ) и Българска Организация по Спортна Кинезитерапия (БОСФТ) в: Второто издание на L'Etape България от Tour de France, гр. Велинград на 28 юли от 8:00 часа на старт финала.
Моля изберете размер
Регистрацията ще затвори на 18 юли 2024 година в 23:59 часа. Данните попълнени в тази регистрационна форма ще бъдат използвани единствено за целите на тези спортни събития.