0892 29 97 72 0886 75 05 59info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Предстоящи курсове 2023

Асоциацията на Физиотерапевтите в България организира следните курсове за 2023 година:

Март 2023

Дата на провеждане:

 16-18.Март.2022 г. (3 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

 

ТЕМА НА КУРСА:

Мълиган - горен квадрант

Цена за редовни членове на АФБ: 660 лв.

 

Цена за специалисти – не членове: 700 лв.

 

Допускат се студенти от 3 и 4 курс.

Април 2023

Дата на провеждане:

22-23.Април.2023 (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг - Долен квадрант

 

Цена за редовни членове: 300лв.
Цена за специалисти – не членове: 330 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е редуцирана с 10%
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за горен квадрант

юни 2023

Дата на провеждане:

03-04.Юни.2023 г. (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг: Горен квадрант

 

Цена за редовни членове: 300лв.
Цена за специалисти – не членове: 330 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, цената е редуцирана с 10%
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за долен квадрант

юни 2023

Дата на провеждане:

23-27.Юни.2023 г. (5 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис,доктор.
 • доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

ТЕМА НА КУРСА:

PNF - A

 

Цена за редовни членове: 780 лв. (за ниво).
Цена за специалисти – не членове: 860 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс

Юли 2023

Дата на провеждане:

 15-16.Юли.2023 г. (2 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

 

ТЕМА на курса:

Класически тейпинг

Цена за редовни членове на АФБ: 300 лв.

Цена за специалисти – не членове: 330 лв.

Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е редуцирана с 10%

октомври 2023

Дата на провеждане:

14-15.Октомври.2023 (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг - Долен квадрант

Цена за редовни членове: 300лв.
Цена за специалисти – не членове: 330 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е редуцирана с 10%
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за горен квадрант

Октомври 2023

Дата на провеждане:

27-31.Октомври.2023 г. (5 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис,доктор.
 • доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

ТЕМА НА КУРСА:

PNF - B

 

Цена за редовни членове: 780 лв. (за ниво).
Цена за специалисти – не членове: 860 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс

Ноември 2023

Дата на провеждане:

11-12.Ноември.2023 г. (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг: Горен квадрант

Цена за редовни членове: 300лв.
Цена за специалисти – не членове: 330 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, цената е редуцирана с 10%
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за долен квадрант

Ноември 2023

Дата на провеждане:

 26-28.Ноември.2022 г. (3 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

ТЕМА НА КУРСА:

Мълиган - долен квадрант

Цена за редовни членове на АФБ: 660 лв.

 

Цена за специалисти – не членове: 700 лв.

 

Допускат се студенти от 3 и 4 курс.

 
 
 

Декември 2023

Дата на провеждане:

 16-17.Декември.2023 г. (2 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор

ТЕМА НА КУРСА:

Mulligan concept - refresh course- Опреснителен курс за участници, покрили всички нива на концепцията(и курс за подготовка за изпит за получаване на международен сертификат за мануален терапевт в Мълиган концепция).

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

цена на курса: 270 лв.

Януари 2024

Дата на провеждане:

 05-09.Януари.2023 г. (5 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • доц. Мартин Еремиев, доктор.

 

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

ТЕМА НА КУРСА:

PNF Advanced 4 - Специализиран ортопедичен курс

Цена за редовни членове на АФБ: 800 лв.

Цена за специалисти – не членове: 880 лв.

– В курса могат да се включат само участници, които успешно са завършили курсове PNF А и PNF Б и едно Адванс ниво.