0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Предстоящи курсове 2023

Асоциацията на Физиотерапевтите в България организира следните курсове за 2023 година:

март 2023

Дата на провеждане:

 25-30.Март.2023 г. (6 дни) от 9:00 до 17:00

Адрес:  СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“

Лектор

 • Борислав Чонгов, доктор 

Инструктор на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School

ТЕМА НА КУРСА: BSPTS Концепцията на Риго

Ниво 1 - „Основни принципи на BSPTS – концепцията на Риго. Специфични принципи на корекция. Предварително определени стратегии за корекция според класификацията на Риго. Основни облекчени изходни позиции. Интеграция в обременени позиции.“

 

за записване 0884717888, http://siz.bg/bspts-concept-by-rigo

physionova@siz.bg

Ниво 1: Ранна такса до 15. януари 2023г. - 1525 лв

Късна такса от 16. януари 2023г. - 2400 лв

Късна такса за членове на АФБ от 16. януари 2023г. - 2160 лв

Март 2023

Дата на провеждане:

 16-18.Март.2023 г. (3 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

ТЕМА НА КУРСА:

Мълиган - горен квадрант

Април 2023

Дата на провеждане:

22-23.Април.2023 (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг - Долен квадрант

 

Цена за редовни членове: 300лв.
Цена за специалисти – не членове: 330 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е редуцирана с 10%
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за горен квадрант

юни 2023

Дата на провеждане:

13-18.Юни.2023 г. (6 дни) от 9:00 до 17:15.

Адрес: СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“

Лектори

Marianna Białek PT, PhD  (Мариана Бялек, доктор), Полша

Andrzej M’hango PT, PhD, D.O. (Андржей М’ханго, доктор), Полша

Записване на: 0884 717 888 или Онлайн – https://siz.bg/fits-method/

тема на курса

Функционална индивидуална терапия за сколиоза Functional Individual Therapy of Scoliosis - FITS- PART 2:

Comprehensive diagnostics and treatment of scoliosis, postural defects and Scheuermann’s disease

Регистарционна такса – 3100 лв за първа и втора част

Регистарционна такса за членове на АФБ – 3000 лв за първа и втора част

юни 2023

Дата на провеждане:

03-04.Юни.2023 г. (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг: Горен квадрант

 

Цена за редовни членове: 300лв.
Цена за специалисти – не членове: 330 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, цената е редуцирана с 10%
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за долен квадрант

юни 2023

Дата на провеждане:

23-27.Юни.2023 г. (5 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис,доктор.
 • доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

ТЕМА НА КУРСА:

PNF - A

 

Цена за редовни членове: 780 лв. (за ниво).
Цена за специалисти – не членове: 860 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс

Юли 2023

Дата на провеждане:

 

 15-16.Юли.2023 г. (2 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

 

ТЕМА на курса:

Класически тейпинг

Цена за редовни членове на АФБ: 300 лв.

Цена за специалисти – не членове: 330 лв.

Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е редуцирана с 10%

Предстоящ

Дата на провеждане:

следете датите тук и на сайта www.siz.bg

Адрес:  СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“

Лектор

 • Борислав Чонгов, доктор 

Инструктор на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School

ТЕМА НА КУРСА: Концепцията на Риго - Базов курс и Ниво 1

 

за записване и повече информация 0884717888, http://siz.bg/bspts-concept-by-rigo

physionova@siz.bg

Октомври 2023

Дата на провеждане:

7-12.Октомври.2023 г. (6 дни) от 9:00 до 17:15.

Адрес: СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“

Лектори

Marianna Białek PT, PhD  (Мариана Бялек, доктор), Полша

Andrzej M’hango PT, PhD, D.O. (Андржей М’ханго, доктор), Полша

Записване на: 0884 717 888 или Онлайн – https://siz.bg/fits-method/

тема на курса

Функционална индивидуална терапия за сколиоза Functional Individual Therapy of Scoliosis - FITS- PART 2:

Comprehensive diagnostics and treatment of scoliosis, postural defects and Scheuermann’s disease

Регистарционна такса – 3100 лв за първа и втора част

Регистарционна такса за членове на АФБ – 3000 лв за първа и втора част

Октомври 2023

Дата на провеждане:

27-31.Октомври.2023 г. (5 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис,доктор.
 • доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

ТЕМА НА КУРСА:

PNF - B

 

Цена за редовни членове: 780 лв. (за ниво).
Цена за специалисти – не членове: 860 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс

Ноември 2023

Дата на провеждане:

11-12.Ноември.2023 г. (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг: Горен квадрант

Цена за редовни членове: 300лв.
Цена за специалисти – не членове: 330 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, цената е редуцирана с 10%
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за долен квадрант

ноември 2023

Дата на провеждане:

18-19.Ноември.2023 г. (2 дни) от 9:00 до 17:00.

Адрес: гр. Стара Загора, Тракийски университет, Зала “Здравни грижи” и зала “Медицински оптик”

Лектор

Борислав Чонгов, доктор

Записване на: 0884 717 888 или Онлайн – https://siz.bg/kursove/theraband/

тема на курса

БАЗОВ КУРС ТЕРАБАНД

Регистрационни такси:

300 лв – регистрационна такса за студенти

370 лв – регистрационна такса за членове на АФБ

450 лв – регистрационна такса

Краен срок за записване: 15.октомври 2023 г.

 

Ноември 2023

Дата на провеждане:

 23-25.Ноември.2023 г. (3 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

ТЕМА НА КУРСА:

Мълиган - долен квадрант

Цена за редовни членове на АФБ: 660 лв.

 

Цена за специалисти – не членове: 700 лв.

 

Допускат се студенти от 3 и 4 курс.

 
 
 

Ноември 2023

Дата на провеждане:

 26-28.Ноември.2023 г. (3 дни) от 8:30 до 17:30

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор.

ТЕМА НА КУРСА:

Мълиган - долен квадрант

Декември 2023

Дата на провеждане:

 09-10.Декември.2023 г. (2 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор
 • Доц. Мартин Еремиев, доктор

ТЕМА НА КУРСА:

Mulligan concept - refresh course- Опреснителен курс за участници, покрили всички нива на концепцията(и курс за подготовка за изпит за получаване на международен сертификат за мануален терапевт в Мълиган концепция).

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

цена на курса: 270 лв.

декември 2023

Дата на провеждане:

16-17.Декември.2023 (2 дни) от 8:30 до 17:30.

Адрес: Медицинска техника инженеринг –  ул. Димитър Моллов 28Б

Лектор

Доц. Мартин Еремиев, доктор.

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

тема на курса

Кинезиологичен тейпинг - Долен квадрант

Цена за редовни членове: 300лв.
Цена за специалисти – не членове: 330 лв.
Допускат се студенти от 3 и 4 курс, ако са членове на АФБ, таксата е редуцирана с 10%
За да участвате в този курс НЕ е необходимо да е изкаран курса за горен квадрант

Януари 2024

Дата на провеждане:

 05-09.Януари.2023 г. (5 дни) от 8:30 до 18:00

Адрес: гр. София, Медицинска техника инженеринг, ул. Димитър Моллов 28Б

Лектори

 • Атанасиoс Адамидис, доктор.
 • доц. Мартин Еремиев, доктор.

 

Записването (както и допълнителните въпроси) относно курсовете става САМО чрез посочения имейл – kursove.afb@gmail.com

ТЕМА НА КУРСА:

PNF Advanced 4 - Специализиран ортопедичен курс

Цена за редовни членове на АФБ: 800 лв.

Цена за специалисти – не членове: 880 лв.

– В курса могат да се включат само участници, които успешно са завършили курсове PNF А и PNF Б и едно Адванс ниво.

 

 

Януари/март 2024

Дата на провеждане:

Базов курс: 5 – 7 януари 2024 г.

 

Ниво 1: 23 – 28 март 2024 г.

Адрес:София СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“

Лектор

 • Борислав Чонгов, доктор 

Инструктор на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School

ТЕМА НА КУРСА: Концепцията на Риго - Базов курс и Ниво 1

Цялостна физиотерапевтична обучителна програма за лечение на сколиоза и гръбначни състояния на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS)

 

за записване и повече информация 0884717888, http://siz.bg

Регистрационни такси:

Базов курс: онлайн такса 240 евро – регистрация през сайта на BSPTS – със субтитри на английски език

Базов курс: присъствен такса 600 лв – краен срок за заплащане до 01.12.2023 г.

 

Ниво 1: ранна такса за членове на АФБ – 1800 лв – краен срок за заплащане до 01.11.2023 г.

Ниво 1: късна такса за членове на АФБ – 2400 лв – срок за заплащане от 02.12.2023 г. до 07.01.2024 г.

Пакетна такса за членове на АФБ, включва Базов курс + Ниво 1 – 2400 лв – краен срок за заплащане до 01.12.2023 г.

 

Ниво 1: редовна такса – 3000 лв краен срок за заплащане до 01.12.2023 г.

Редовна пакетна такса, включва Базов курс + Ниво1 – 3500 лв – краен срок за заплащане до 01.12.2023 г.