0892 29 97 72 0887 62 01 43info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com
Асоциация на Физиотерапевтите в България

                     АСОЦИАЦИЯ НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                  BULGARIAN ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPISTS

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

по случай Световния ден на Физикалната терапия 08 септември

Уважаеми колеги,

От името на Асоциацията на Физиотерапевтите в България, ни позволете да поднесем най-искрени поздравления на всички, които от сърце са посветили своя труд на прилагането и развитието на физикалната терапия в България. 

В световен мащаб физикалните терапевти (познати още като физиотерапeвти) са специалисти, с дейност, насочена към развитие, поддържане и възстановяване на максималните възможности за двигателна активност и функционална дееспособност през целия живот. АФБ е редовен член на Световната конфедерация по физикална терапия (WCPT) и Европейския ѝ регион (ER-WCPT) от 1995 г. От създаването си, усилията на Асоциацията са били насочени към издигане на професионалния престиж като представлява своите членове пред обществените, държавни органи и организации у нас и в чужбина.

Световният ден на Физикалната терапия отбелязва единството и солидарността на специалистите в световен мащаб, а АФБ представлява обединението на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България като стимулира и подкрепя общите им усилия за развитие на физиотерапията в научен и практически аспект. Ръководството ѝ днес е един силен и сплотен екип, който благодарение на постигнатото и изграденото до момента, има възможността да надгражда.  

Приветстваме дейности, насочени към популяризиране на професията ни сред обществото, защото това е един от начините да се постигне предоставяне на качествени услуги в нашата област.

Смятаме, че благодарение на компетентността, знанията и себераздаването на всички колеги ще се постигне успех в интерес на обществото при провеждане на реформите в здравеопазването!

Честит празник!

От името на ръководството на Асоциацията на Физиотерапевтите в България

Асоциацията на физиотерапевтите в България е демократично, независимо и самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел. АФБ има статут на юридическо лице, регистрирано по реда и при условията на действащото законодателство.

 

АФБ е основана на 22.03.1991 г. като АКРБ и през 1994 г. получава съдебна регистрация. АФБ е приета като редовен член на Световната конфедерация по физикална терапия (WCPT) през 1994 г. От 1997 година АФБ е асоцииран член на федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) към конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

 

Асоциацията обединява кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България с цел да стимулира и подкрепя общите им усилия за развитието на професията в практичен и научен аспект. Да поддържа висок обществен и професионален престиж и да насърчава творческата активност на своите членове.

АФБ осъществява контакти с държавни и неправителствени институции и защитава професионалните интереси на членовете си.

 

Ръководен орган на Асоциацията е Управителния съвет, който се избира от висшия орган на АФБ – Общото делегатско събрание.

УС се състои от 14 члена (7 кинезитерапевти и 7 рехабилитатори), от които двама съпредседатели, двама секретари и десет члена. УС е с мандат 4 години и работи на обществени начала.

Асоциацията има клонове на териториален принцип:

Западен със седалище гр. София

Източен със седалище гр. Варна

Северен със седалище гр. Плевен

Южен със седалище гр. Пловдив

Партньори