0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com
Председател:
– доц. Даниела Попова
 
Членове:
– доц. Таня Груева
– гл. ас. Яни Шивачев

Имейл – ethic@bgapt.org