0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com
Председател – доц. Любомира Саздова
 
Заместник председател – ас. Борислав Чонгов
 
Секретар – доц. Кристин Григорова – Петрова
 
Членове на управителният съвет:
– проф. Николай Попов
– проф. Гергана Ненова
– гл. ас. Миглена Цветкова-Габерска
– гл. ас. Евгений, Медникаров
– гл. ас. Деница Василева
– Петър Казаков