0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Постери по случай Световния ден на Физиотерапията - 08.09.2019