0892 29 97 72 0886 75 05 59info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Постери по случай Световния ден на Физиотерапията - 08.09.2019