0892 29 97 72 0886 75 05 59info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Цялото становище от Асоциацията на Физиотерапевтите в България може да бъде прочетено ТУК