0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги и членове на АФБ,

представяме на Вашето внимание информация за предстоящ Световен, международен конгрес по рехабилитация 2020 (Rehabilitation International World Congress 2020), който ще се проведе между 8 и 10 септември 2020г. в гр. Орхус, Дания.

Основната цел на конгреса е да бъде глобална платформа за развитие на рехабилитацията в обществото като се стимулира създаването на условия за достъп на всеки.

Повече информация можете да намерите на:   https://www.riworldcongress2020.com/

Резюмета се приемат до 16.02.2020г.