0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

На 14.02. и 15.02.2020 г. в София се проведоха срещи между представители на Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ) и Гръцката асоциация на физиотерапевтите.

Участие взеха президентът на асоциацията г-н Петрос Либеридис, доц. Георгиос Кутрас и доц. Спирос Румелиотис. От българска страна представители на АФБ бяха доц. Любомира Саздова (съпредседател), г-н Борислав Чонгов (генерален секретар), г-н Христо Христов (секретар), г-жа Даниела Манова (председател на етичната комисия), доц. Кристин Григорова (член на управителния съвет). Събитието уважи и г-н Теодорос Караоглу – заместник-министър на вътрешните работи на Гърция, отговарящ за Македония и Тракия.

Водеща тема на срещите бе предстоящият 30-и конгрес на физиотерапевтите в гр. Солун (20.11-22.11.2020 г.), с инициатива за участие на всички страни от Балканския регион. Освен научната проява, сред основните цели на конгреса са и обсъждане на проблемите на професията и подпомагане на процесите за решаването им. Сред разглежданите теми ще бъде поставен на обсъждане и въпроса за уеднаквяване на образованието в региона. До момента заявка за участие има от представители на Румъния, Сърбия, Турция, Албания и други страни. На международния форум ще бъдат представени и множество доклади и обсъждания на актуални и съвременни физиотерапевтични методи и средства за да се повишава, стимулира и популяризира качеството на работа, уменията и знанията на физиотерапевтите. 

Г-н Либеридис използва възможността да запознае присъстващите с нормативните изисквания и организацията на работа на физиотерапевтите в Гърция. Той обясни, че автономността на професията им е защитена на законово ниво, определящо правата и задълженията им, членството в съсловната им организация е задължително, а здравната застрахователна система дава възможност за покриване на извършената работа както в частни, така и в държавни рехабилитационни центрове, многопрофилни и други болници.

Междувременно АФБ работи активно за решаване на проблемите на професията на международно и национално ниво. Непрекъснати са усилията и борбата за защита на трудово-правните отношения, повишаването на заплатите и подобряване на условията на труд. Г-жа Бойка Анастасова (съпредседател на АФБ) като член на контролната комисия на Синдикат на Българските Медицински Специалисти взема активно участие в обиколките на синдикалистите за учредяване на секции в страната.