0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Имаме удоволствието да Ви поканим на Международната практическа конференция на тема“ Ефективни подходи за подкрепа  на ранно детско развитие и междусекторно сътрудничество“ на фондация Карин дом , която ще се проведе на 30-31.03.2020 година.

 

За кого е предназначена конференцията?
Събитието е насочено към: терапевти, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, ерготерапевти, рехабилитатори, кинезитерапевти, социални работници, които са свързани пряко с терапията и интервенциите при деца, педагози от общообразователни детски ясли и градини и училища, медицински специалисти, студенти и родители.

 

 

Гост-лектори ще са водещи специалисти от САЩ, страните от Черноморския регион и България, работещи в сферата на детското здраве, ранна детска интервенция, аутизъм, политики за ранно детско развитие и приобщаващо образование.

Участниците ще имат възможност да приложат споделените ефективни практики в рамките на паралелни практикуми двата дена.

Теми на паралелните практикуми

ДЕН 1

  • Семейно-медиирана интервенция: изграждане на умения и увереност в специалистите, родителите и децата със специални нужди.

Водещ: Кати Хислоп, САЩ

  • Работа с родители / застъпничество

Водещ: Джуди Нюман, САЩ

ДЕН 2

  • Семейно-медиирана интервенция: изграждане на умения и увереност у специалисти, родители  и  деца със специални нужди.

Водещ: Кати Хислоп, САЩ

  • Да се подготвим за PECS система за общуване чрез картинки

Водещ: Елеана Логотети, PECS Гърция

Приложено може да се запознаете с програмата на събитието.­­­­

Направете своята регистрация още сега и се възползвайте от цената за рани записвания!

 Повече за форума и регистрация може да видите на сайта на събитието

http://conf2020.karindom.org/