0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Световна купа и международен турнир по художествена гимнастика 2020

Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ) ще вземе участие в най-престижните състезания в Българският календар по художествена гимнастика за 2020 година.

 На АФБ е поверено възстановяването на състезателите в две състезания:

  1. Международен турнир по художествена гимнастика 5-7 април 2020 година.

Тренировъчен ден 4 април. Самото състезание ще се осъществи от 5 до 7 април в зала София, гр. София. Осигуряването ще се осъществява на смени – по един физиотерапевт, в специално оборудвано за целта помещение.

  1. Световна купа по художествена гимнастика 10-12 април 2020 година.

Тренировъчен ден 9 април. Самото състезание ще се осъществи от 10 до 12 април в зала Арена Армеец, гр. София. За целта на физиотерапевтичното осигуряване ще разполагаме с 3 отделни независими оборудвани за целта пункта. Ще са необходими по 3 физиотерапевта едновременно.

http://fbgr.org/world-cup-2019/world-cup-2019-sofia.html

Формата за участие в предстоящите събития е приложена е приложена в сайта на АФБ. При желание за участие, моля попълнете и изпратете на west.bgapt@gmail.com

В случай на затруднения при попълване на онлайн регистрационната форма, моля свържете се с нас на тел. 0888608654 същата може да бъде попълнена и в Word  формат и изпратена чрез Viber или WhatsApp на посочения мобилен номер. 

Регистрационната форма можете да свалите от ТУК, а онлейн регистрационната форма ще откриете накрая на това съобщение.

Срок за подаване на регистрационните форми – 22 март 2020 г.

На 25 март (сряда) от 18:00ч. в офиса на АФБ в сградата на НСА на ул. Гургулят 1 ще се проведе работна среща с всички желаещи доброволци, на която ще бъдат разпределени дейностите и отговорностите между участниците. Участието на всеки един доброволец ще бъде предварително планирано, като не е наложително/ задължително всекидневно участие. С оглед оптимизиране на работата и предварително планиране на ангажиментите ще бъде изготвен предварителен график по дни и часове.

За осигуряване дейността на физиотерапевтите в планираните събития ще бъдат осигурени тейпове, мазила/ унгвренти и др., както и облекло за доброволците.

Приоритет при кандидатстването за доброволци физиотерапевти е владеенето на една или комбинация от техники: кинезиологичен и/или атлетик тейп техники; IASTM (Ергон) техники; спортна физиотерапия; мекотъканни мобилизации; PNF; спортен масаж.

При желание за участие от страна на студенти, те ще бъдат включени в екип с дипломиран физиотерапевт.

Целта на участието е популяризиране дейността и квалификационните умения на физиотерапевтите след широката общественост.

Вашето участие е важно за издигане имиджа и авторитета на нашата професия!

Регистрационна форма
Регистрацията ще затвори на 26 март 23:59 часа. Данните попълнени в тази регистрационна форма ще бъдат използвани единствено за целите на това спортно събитие.