0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Предвид усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на Република България и обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Асоциацията на Физиотерапевтите уведомява своите членове, че актуална информация за функционирането и/или преустановяването на работата на физически и юридически лица, извършващи дейности в обекти с обществено предназначение през този период се определя от Регионалните здравни инспекции. Контакти на РЗИ във Вашия регион, може да намерите на посочения линк:

http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/regionalni-zdravni-inspektsii/

Поинтересувайте се как да съставите графика си и какви мерки за дезинфекция да предприемете, при положение, че ви е позволено да извършвате дейност. Подробна информация ще намерите в инструкциите на РЗИ на линка:

https://srzi.bg/bg/post/algoritam-na-dezinfekcionnite-meropriyatiya-v-obekti-s-obshtestveno-prednaznachenie-v-usloviyata-na-epidemichno-razprostranenie-na-covid-19-6393

Имайте предвид, че ситуацията е динамична и се променя постоянно. Следете ежедневно бюлетина на РЗИ по региони и последващите заповеди на Министерството на здравеопазването.

Бъдете отговорни и следвайте дисциплинирано наложените инструкции.