0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,

След публикуване на ръководство по физиотерапия за добра физиотерапевтична практика при пациенти с COVID-19 в остър период и нужда от интензивно лечение (https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/wcptnews/images/FINAL%20Physiotherapy_Guideline_COVID-19_V1_Dated16April2020_endorsed.pdf), Кралското холандско дружество по физиотерапия (KNGF) публикува физиотерапевтични препоръки за пациенти с коронавирусна инфекция след изписване или при лечение в домашни условия (https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/guidelines/kngf-position-statement_v1.0-final.pdf).

Препоръките са изработени от холандска експертна група в областта на пулмоналната физиотерапия, пациентски и медицински асоциации. Документът е разработен на базата на международни научни доказателства, експертни мнения и препоръки на пациенти.

Имайки предвид неяснотите по отношение на продължителността и контагиозността на COVID-19, от особена важност е безопасността както на пациентите, така и на физиотерапевтите. Все още не е достатъчно изяснен и въпросът за периода на възстановяване, физическия капацитет и последващите остатъчни явления при преболедували пациенти. Поради тези неизяснени моменти остава препоръката за предоставяне на физиотерапевтични услуги при спазване на принципите на „социално дистанциране“, включително използване на дистанционно прилагана физиотерапия.

Препоръки за първите шест седмици след изписване

През първите две седмици се препоръчва контактите да се извършват чрез телефонна или интернет връзка за установяване на налични ограничения при ежедневни дейности и необходимост от включване на специализирана физиотерапия.

Да се отчита, че при пациенти, които са били на интензивно лечение, може да се наблюдава много нисък толеранс към физическо натоварване.

Обучението на пациентите трябва да включва насоки за постепенно увеличаване на двигателната активност и проследяване на обективни и субективни показатели.

Двигателната дейност и специализираните упражнения трябва да се изпълняват с ниска до средна интензивност и кратка продължителност.

За мониториране и отчитане на състоянието на пациентите се препоръчва използване на Patient Specific Functional Scale (оценяваща функционалните възможности за изпълнение на специфични дейности), кислородна сатурация, пулсова честота, Скала на BORG CR10 за степен на задух по време на натоварване.

Позволява се самостоятелно изпълнение на упражнения в домашни условия само ако пациентите са в състояние да разбират и прилагат адекватно указанията (по отношение на честота, интензивност, продължителност и форма на упражнения). Препоръчва се да се набляга на физическа дейност чрез използване на ежедневни активности.

Препоръки след шеста седмица

Определете специфичната физиотерапия на базата на нуждите на пациента и на резултатите от функционалните изследвания за състоянието на кардиореспираторна система и лабораторни показатели.

На тази база се определят и физиотерапевтичните цели и задачи, касаещи нивото на двигателна активност и търсен физически капацитет.

Препоръчаните тестове и методи за изследване и оценка са: Patient Specific Functional Scale (оценяваща функционалните възможности за изпълнение на специфични дейности), кратка тестова батерия за физическа годност (за изследване и оценка на функция на долни крайници), ръчна динамометрия, тест 6-минутно ходене и използване на крачкомери или акселерометри за оценка на нивото на ежедневната активност. Набляга се и на отчитане на кислородната сатурация, пулсовата честота и BORG CR10 скалата за степен на усилие преди, по време и след завършване на прилагането на упражнения.

Необходимо е да се осигури постепенност на натоварването по отношение на дозировка, честота, продължителност и интензивност.

По време на двигателна активност се препоръчва достигане от 4 до 6 оценка по BORG CR10 скалата за степен на усилие или 60%-80% от прицелната пулсова честота (определена чрез велотест или друг тест с обременяване).