0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

 

Отчитайки спецификата на глобалната ситуация поради пандемията от Covid-19, високо научната стойност на представените резюмета и с оглед спазване на препоръките за безопасност на участниците, се взе решение за онлайн провеждане на 5-ти конгрес на Европейски регион на Световната Конфедерация по Физиотерапия.

За първи път Европейският регионален конгрес ще се проведе като изцяло онлайн събитие, което ще предложи на физиотерапевтите възможност за обмен на научна и образователна  информация.

Онлайн платформата ще бъде отворена на 11 септември 2020 г., същата дата, на която конгресът трябваше да стартира в Льовен, Белгия.

Регистрация

Имате възможност да се присъедините към Конгреса и да станете част от това запомнящо се събитие на Европейския регион на WCPT. Таксите за регистрация са значително намалени, за да се даде възможност на повече желаещи да участват – това включва намаление за членове на WCPT и ENPHE, участници от страни с по-ниски доходи и студенти. Регистрирайте се сега, за да се възползвате от таксите за ранна регистрация. Крайният срок е удължен до 31 юли 2020 г. Повече информация за това как да се регистрирате за онлайн конгреса можете да намерите ТУК.

Програма

Програмата на онлайн конгреса е със същото съдържание като вече обявеното. Презентациите са разпределени и представени в платформата в съответствие с трите основни направления: Многообразие и включване в обучение за професията физиотерапевт, практическо образование и науката в областта на  физиотерапията. На страницата на програмата можете да намерите списък на всички приети резюмета. Ще бъде добавена допълнително информация с теми за COVID-19. Повече информация за поканата за резюмета на COVID-19 можете да намерите ТУК.

Всички презентации ще бъдат достъпни чрез онлайн платформата, чрез която регистрираните участници ще имат достъп най-малко един месец до информацията. Участниците ще могат да разглеждат всички презентации, включително симпозиумите. Ще бъде предоставена възможност за въпроси към основните докладчици.

Контактите лице в лице са важни от гледна точка на социалната и професионална идентичност, но уникалната възможност за онлайн конгрес предоставя вълнуваща възможност за участници от целия свят да се присъединят, без ограничения свързани с пътуване, отсътвия от работа или разлика в часовите зони. Този начин на провеждане предоставя възможност за запознаване с всички презентации (без избор между паралелни сесии) и без ограничения за броя посещения в дадения период.

Конгресът на Европейския регион на Световната Конфедерация по Физикална Терапия (ER-WCPT) 2020 се организира в сътрудничество с Европейската мрежа по физиотерапия във висшето образование (ENPHE) и домакин на AXXON (Physical Therapy in Belgium) съвместно с Университета в Льовен (KU Leuven).