0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Европейската референтна мрежа за редки неврологични заболявания (European Reference Network for Rare Neurological Diseases (ERN-RND http://www.ern-rnd.eu/) съвместно с Европейската референтна мрежа за невромускулни заболявания (European Rare Neuromuscular Diseases  (EURO-NMD https://ern-euro-nmd.eu) и Европейската Академия по Неврология (European Academy of Neurology https://www.ean.org/) предоставят възможност за безплатни образователни уебинари

Основна цел на уебинарите е да се разширят познанията за някои редки заболявания, двигателни и невромускулни нарушения чрез обсъждане на клинични характеристики, изследване и диагностика, медицински интервенции, мениджмънт и др. при деца и възрастни.

През месец юли предстоят още уебинари с акцент върху неврорехабилитацията:

09 юли – „Модификатори на околната среда в наследствената спастична параплегия“ – Pauline Lallemant-Dudek – Hospital A. Trousseau, Paris, France

    За регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_m3b0OzgxRgeBfq6ruwyLiA

14 юли – „Рехабилитация на походката при наследствена спастична параплегия“ – Jorik Nonnekes – Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands

14 юли  – „Респираторна физиотерапия при Паркинсон плюс синдром“ – Martin Srp – Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic

    За регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_P5JS4_Q_S3SUyYn5HHZVew

За пълния график на уебинарите, можете да се информирате на: http://www.ern-rnd.eu/education-training/webinars/