0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Организацията Световна физиотерапия публикува информация
„Подходи за безопасна рехабилитация за хора с продължителен КОВИД: физическа активност и упражнения“.

Документът е резултат от усилията на известни специалисти и заинтересовани страни от цял свят в областта на продължителния КОВИД и физиотерапията. Хора от всички региони на световната физиотерапия, обществени групи, организации, специалисти в интердисциплинарната клинична практика и академичните среди са си сътрудничили, за да определят безопасните рехабилитационни подходи за хора с продължителен КОВИД.

Публикацията представя информация за безопасна рехабилитация, специфична физическа активност, включително упражнения или спорт, за хора с продължителен КОВИД, която може да се използва от физиотерапевти и други здравни специалисти, които се занимават с изследване и лечение на пациенти с продължителен КОВИД.

Можете да се запознаете с документа на следния линк: https://world.physio/sites/default/files/2021-07/Briefing-Paper-9-Long-Covid-FINAL-Bulgarian-2021.pdf

Допълнителна информация относно рехабилитацията за хора с продължителен COVID можете също така да отркриете в специално създадената за тази цел уеб страница: https://longcovid.physio/