0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

В помощ на кампанията за честването на 8-ми септември, организацията Световна физиотерапия публикува материали и на български език, подпомагащи организирането на събития по този случай.

Тази година основната тема е рехабилитацията и ролята на физиотерапевтите при продължителен КОВИД.

Чрез тези материали могат да се организират различни събития и мероприятия за популяризиране на дейността, повишаване на имиджа на физиотерапевтите и да съдействат за подобряване на здравето в обществото.

Листовките и плакатите могат да се споделят с колеги и пациенти за повишаване на информираността за мястото и ролята на световната физиотерапевтична общност.

PDF вариант на листовките и плакатите могат да бъдат свалени от сайта на световна физиотерапия – ТУК

#WorldPTDay 2021