0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,

Европейският регион на Световната физиотерапия (Europe Region World Physiotherapy е официален партньор в кампанията „Здравословни работни места“ (EU-OSHA) на Европейската агенция за безопасност и здраве, а кампанията е фокусирана върху превенцията на мускулно-скелетни нарушения, свързани с работата.

Част от основните насоки на кампанията са:

  • Обобщаване на значението на физиотерапията при мускулно-скелетни нарушения, свързани с работата, доказателствена физиотерапия, ролята на физиотерапията в профилактиката и лечението на тези заболявания, рехабилитация и връщане към работа, реинтеграция на работници с хронични заболявания, разглеждане на въпроси, свързани с „дистанционната работа“.
  • даване на насоки към работодателите и работниците въз основа на доказателствата от проучванията за предотвратяване на мускулно-скелетните нарушения на работното място
  • популяризиране и повишаване на осведомеността 
  • специален фокус ще бъде ролята на КОВИД-19 и работните условия

Физиотерапевтите прилагат стратегии, които насърчават здравословния живот, стимулират хората и общността да участват активно в поддържането или подобряването на тяхното здраве, намалявайки рисковете, свързани с нездравословен начин на живот и спомагат за контролиране на състоянието при хронични заболявания. 

Организирането на прояви за ролята на физиотерапията в областта на превенцията и профилактиката ще съдейства за подобряване на условията на работното място.

За повече информация, моля последвайте линковете в публикацията с удебелен шрифт.