0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,


Бихме искали да ви представим нашите специални лектори, които ще ни представят своето виждане за „Интердисциплинарен подход и съвременни тенденции в практиката“:

1. АКАД. ПРОФ. ЕКАТЕРИНА ТИТЯНОВА, Д.М., Д.М.Н. (Военномедицинска академия АСМП “НЕРВНИ БОЛЕСТИ”)Народни мъдрости и научни открития – тайните на съвременната неврорехабилитация

2. ПРОФ. АСЕН ГУДЕВ, Д.М.Н. чл. кор. на БАН (УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ) – Несърдечна гръдна болка

3. ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ, Д.М.Н. (УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ) – Артрозно училище – може ли да ускори възстановяването след ставно протезиране?

4. ПРОФ. ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА, ДОКТОР (НСА „Васил Левски“) – Съвременни аспекти на неврорехабилитацията

5. ПРОФ. РУМЯНА TАШЕВА, ДОКТОР (НСА „Васил Левски“) – Ефектът на трипозиционното изпълнение на теста за скъсяване на ишиокруралната мускулатура при деца, спортуващи футбол

6. ПРОФ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, Д.Н. (НСА „Васил Левски“) – Същност и обосновка на възстановяването на нервномускулния контрол в мускулно-скелетната физиотерапия

Регистрирайте се от ТУК за да участвате в най-престижното научно събитие за 2021 година на физиотерапевтите в България.