0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,

Асоциацията на физиотерапевтите в България ще даде отчет за дейността си на 12.09.2021г. от 16:30ч. в Парк хотел Витоша след приключване конгреса.

 Всички колеги с редовни членски права са поканени да присъстват !

Във връзка с чл. 23 от заповедта на Министъра на Здравеопазването от 02.09. 2021, Организационният Комитет подкрепя изцяло провеждането на събитията в здравословна и безопасна среда! Здравето ни е част от успешното събитие и най-любезно Ви молим на място да предоставите някой от следните документи:

  1. Валиден COVID сертификат
  1. Валиден COVID сертификат за преболедуване, който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването.
  1. Отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 (PCR)
  1. Отрицателен бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ И ЗАЩИТА, СМЕ ОСИГУРИЛИ МОБИЛЕН ЕКИП ЗА ТЕСТУВАНЕ НА МЯСТО, ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА СЪБИТИЕТО!