0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,

На 11 и 12 септември 2021 г., в парк хотел „Витоша“, София, се проведе VIII национален конгрес на АФБ под надслов „Интердисциплинарен подход и съвременни тенденции в практиката“. Конгресът съвпадна и с честването на 30 годишнината от създаването на АФБ (преди АКРБ).

Поздравителни адреси по случай събитието бяха поднесени от името на Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски“, София – проф. Николай Изов, доктор, Ректора на Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна – проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. и декана на Факултет по обществено здравеопазване на Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна – проф. Антония Димова, д.м.

На научния конгрес присъстваха над 120 участника.
На събитието бяха поканени гост-лектори от България и чужбина (Michelle Romano, Garikoitz Aristegiu, Nikola Jevtich, проф. д-р А. Гудев, доц. д-р В. Яблански, д-р С. Николова, д-р Е. Иванова, акад. д-р Е. Титянова, проф. П. Кинов и др.), водещи специалисти в областта на физиотерапевтичното, хирургичното и ортопедично лечение на сколиози и в областта на неврорехабилитацията.

В серия от научни заседания и постерни сесии бяха обхванати широк спектър от теми, касаещи физиотерапевтични възможности и подходи, бяха дискутирани клинични случаи, бяха представени специализирани методики в областта на физиотерапевтичната практика. Събитието предостави и възможност за онлайн участие, като част от лекторите се включиха дистанционно от страната и чужбина.

Научният конгрес беше проведен при голям интерес от страна на участниците и съпроводен с множество дискусии. Различни фирми представиха своите продукти и възможностите им за приложение във физиотерапевтичната практика.
В края на конгреса беше представен отчет за дейността на УС на АФБ за периода юли 2019 – август 2021 година (с текста на пълния доклад можете да се запознаете ТУК )

АФБ изразява най-искрена благодарност на всички участници в този научен форум и се надяваме традицията да продължи и за в бъдеще.