0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,

На 02.02.2022 г. се състоя международна среща с дискусия по тема „Създаване на обща рамка в Европейския съюз за обучение по професията физиотерапевт“. Темата е част от официалната работна програма в рамките на френското председателство на Съвета на ЕС и по покана на Паскал Матьо, президент на Френския национален съвет на физиотерапевтите. Събитието бе подкрепено от представители на френското правителство и от генералния директор на организацията Световна физиотерапия Джонатан Крюгер, а участници в дискусията бяха представители на Европейската комисия, на професионални организации от Франция, Португалия, Полша, Люксембург, Белгия, Испания. Асоциацията на физиотерапевтите в България се представляваше от доц. Любомира Саздова.

Мартин ле Вранг, заместник-началник отдел „Умения, услуги, професии“ към Европейската комисия, разясни основните изисквания и процеси за осъществяването на такава рамка. Необходимост е акцентът да е насочен към качеството на предоставянето на физиотерапевтични услуги и улесняване на мобилността в страните от Европейския съюз. 

Джонатан Крюгер, генерален директор на организацията Световна физиотерапия, представи данни за разпределението на физиотерапевтите в света и в Европа, както и за необходимите минимални квалификации за практикуване в европейските страни. Обърна внимание на някои особености в организацията на обучение, правата и задълженията на физиотерапевтите, както и различията при определяне на изискванията за практикуване в различните страни, като в някои от тях отговорни органи са държавните институции, а в други – професионалните организации. Независимо от някои различия на национално ниво, Световната физиотерапия е подкрепяла и подпомагала повишаването на стандарта на професията, като минималното ниво на образование би трябвало да е минимум бакалавър с възможност за поддържане и повишаване на уменията чрез продължаващо образование. В края на срещата се направиха се предложения за съставяне на работна група на европейско ниво, за създаване на обща рамка за обучение по професията физиотерапевт.