0892 29 97 72 0888 60 86 54info@bgapt.org ; info.bgapt@gmail.com

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящото Общо събрание на АФБ искаме да ви информираме, че предстоят регионални събрания за избор на делегати. Регионалните събрания ще се проведат както следва:


  • Западен регион със седалище град София:

дата: 16 септември 2023 г.;

координатор: Борислав Чонгов


  • Северен регион със седалище град Плевен:

 дата: 10 септември 2023 г.;

 координатор: Таня Мегова


  • Източен регион със седалище град Варна:

дата: 9 септември 2023 г.;

координатор: Йордан Георгиев


  • Южен регион със седалище град Пловдив:

 дата: 6 септември 2023 г.;

координатор: Петър Казаков


На регионалните събрания може да присъстват и гласуват за делегати всички редовни членове на АФБ, заплатили членския си внос за настоящата година до 31 август 2023г.

Всеки желаещ да се кандидатира за делегат, трябва да е редовен член на АФБ, заплатил членския си внос за настоящата година до 31 август 2023г., и да е направил регистрация в електронна форма в същия срок. Електронната форма може да намерите отдолу под текста.

Избраните делегати по региони ще имат право да гласуват по всички въпроси, включени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на АФБ.

Ако имате въпроси може да се свържете с главните координатори по региони:

Западен: Борислав Чонгов – west.bgapt@gmail.com

Северен: Таня Мегова – tmegova@abv.bg

Източен: Йордан Георгиев  – yordan.georgiev@mu-varna.bg

Южен: Петър Казаков – peterkazakov6@gmail.com